Skip to content

แผนเช่ารายเดือน

.

฿900/month
 • ฟีเจอร์เต็มรูปแบบ
 • การเข้าถึงไม่จำกัด
 • อัพเดทสม่ำเสมอ
 • ไม่มีสัญญาผูกมัด จ่ายก่อนใช้
 • ระบบ Cloud Server + SaaS
 • มีบริการหลังการขายแบบมาตรฐาน

แผนเช่ารายปี

(10% Off)

฿10,800/year
 • ฟีเจอร์เต็มรูปแบบ
 • การเข้าถึงไม่จำกัด
 • อัพเดทสม่ำเสมอ
 • ไม่มีสัญญาผูกมัด จ่ายก่อนใช้
 • ระบบ Cloud Server + SaaS
 • มีบริการหลังการขายแบบมาตรฐาน

แผนขายแบบ On Premise

(ติดตั้งใช้งานเองภายในองค์กร)

฿100,000
 • ฟีเจอร์เต็มรูปแบบ
 • การเข้าถึงไม่จำกัด
 • มีบริการหลังการขายแบบมาตรฐาน
 • **เงื่อนไข**
 • ระบบเช่ารายเดือน จ่ายขั้นต่ำและใช้บริการอย่างต่ำ 6 เดือน หลังครบกำหนดจ่ายครั้งถัดไป 900 บาท/เดือน
 • ระบบเช่ารายปี จ่ายยอดชำระก่อนการใช้งานในราคาพิเศษรับส่วนลด 10% จากราคาหน้าเว็บ สามารถใช้งานระบบได้ในระยะเวลา 1 ปี
 • แผนการขายแบบ On Premise ติดตั้งใช้งานเองภายในองค์กร *ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT