Skip to content

VOICE BOT ผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะ

ผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะช่วยยกระดับการบริการลูกค้า การจดจำเสียง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ สังเคราะห์เสียงพูด
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ด้วยระบบ AI แบบสั่งการด้วยเสียงมนุษย์

การสื่อสาร

สื่อสารอย่างธรรมชาติ (Natural Language) ด้วยเทคโนโลยี AI จาก Google ทำให้ทุกการสนทนาเสมือนได้พูดคุยกับมนุษย์หรือพนักงานขายจริง ๆ

ความสะดวก

ตอบโจทย์การขายออนไลน์ ด้วยการตอบโต้ผ่านเสียงมนุษย์โดยอัตโนมัติ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สนับสนุน Call Center

การสนทนาด้วยเสียง ตอบรับผ่าบระบบ call center และจัดการความต้องการพื้นฐานของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น รับออเดอร์ จัดการสั่งซื้อ สรุปผลการขาย ทำให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า

คุณสมบัติของระบบ

Wavy_Tech-07_Single-03 [Converted]-01

นวัตกรรมการสื่อสารด้วยภาษาพูดแบบธรรมชาติ (Natural Language) ด้วยเทคโนโลยี AI จาก Google ซึ่งทำงานเป็นเบื้องหลัง ทำให้ทุกการสนทนาเสมือนได้พูดคุยกับมนุษย์จริง ๆ เป็นเสมือนพนักงานขาย

Wavy_Tech-05_Single-12 [Converted]-01

สามารถเชื่อมต่อ Integrate นำไปใช้งานผ่าน platform แชทที่ยอดนิยมอย่าง LINE, Facebook Messenger และ IG ที่เข้ามาตอบโจทย์การขายออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Wavy_Tech-12_Single-01 [Converted]-01

สนับสนุนระบบ call center ในรูปของการสนทนาด้วยเสียงที่คอยต้อนรับลูกค้า และจัดการความต้องการพื้นฐานของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็น รับออเดอร์ จัดการสั่งซื้อ สรุปผลการขาย

Wavy_Ppl-06_Single-06 [Converted]-01

สามารถเรียนรู้จากคำถามลูกค้าด้วยเสียงมนุษย์ และตอบคำถามผ่านเสียงภาษาพูดแบบธรรมชาติ ได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดปัญหาการตอบคำถามซ้ำ ๆ ได้

พบกับเราเร็ว ๆ นี้