Skip to content
Voicebot

 

การสื่อสาร

นวัตกรรมสื่อสารด้วยภาษาพูดแบบธรรมชาติ (Natural Language) ด้วยเทคโนโลยี AI จาก Google ซึ่งทำงานเป็นเบื้องหลัง ทำให้ทุกการสนทนาเสมือนได้พูดคุยกับมนุษย์จริง ๆ เป็นเสมือนพนักงานขาย

 

ความสะดวก

ตอบโจทย์การขายออนไลน์ ด้วยการตอบโต้ผ่านเสียงมนุษย์โดยอัตโนมัติ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

สนับสนุน call center

คอยสนทนาด้วยเสียง ที่คอยต้อนรับลูกค้าผ่าบระบบ call center และจัดการความต้องการพื้นฐานของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น รับออเดอร์ จัดการสั่งซื้อ สรุปผลการขาย ทำให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า

คุณสมบัติของระบบ

VOICE BOT

1. นวัตกรรมการสื่อสารด้วยภาษาพูดแบบธรรมชาติ (Natural Language) ด้วยเทคโนโลยี AI จาก Google ซึ่งทำงานเป็นเบื้องหลัง ทำให้ทุกการสนทนาเสมือนได้พูดคุยกับมนุษย์จริง ๆ เป็นเสมือนพนักงานขาย
2. สามารถเชื่อมต่อ Integrate นำไปใช้งานผ่าน platform แชทที่ยอดนิยมอย่าง LINE, Facebook Messenger และ IG ที่เข้ามาตอบโจทย์การขายออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. สนับสนุนระบบ call center ในรูปของการสนทนาด้วยเสียงที่คอยต้อนรับลูกค้า และจัดการความต้องการพื้นฐานของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็น รับออเดอร์ จัดการสั่งซื้อ สรุปผลการขาย
4. สามารถเรียนรู้จากคำถามลูกค้าด้วยเสียงมนุษย์ และตอบคำถามผ่านเสียงภาษาพูดแบบธรรมชาติ ได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดปัญหาการตอบคำถามซ้ำ ๆ ได้